Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten.

Albert Coenraedszoon Burgh

Aus Rodovid DE

Person:19716
Wechseln zu: Navigation, Suche
Sippe (bei der Geburt) Burgh
Geschlecht männlich
Gesamter Name (bei der Geburt) Albert Coenraedszoon Burgh
Eltern

Christina Pietersdochter Hooft [Hooft]

Coenraed Burgh [Burgh] b. 1623 d. 1669

Reference numbers GEDCOM::pchooft.ged::INDI @I2156@::Rob Hooft
[1]

Anmerkungen

Eene genealogie uit ongedrukte bescheiden opgemaakt en met vele levensbizonderheden gestoffeerd

Aan de nagedachtenis van Pieter Cornelisz. Hooft, den Amsterdamschen Burgemeesterszoon, Ridder van St. Michiel, die, Plichtsgetrouw staatsdienaar, in zijne vrije uren tijd heeft gevonden een onovertroffen Nederlandsch liederdichter, schepper van een beurtelings zwierigen en deftigen prozastijl te worden, en die, als gastheer, een nieuwen glans aan het Slot van Muyden, dat historiesch gedenkteeken, heeft bijgezet, wordt dezestudie bij gelegenheid der viering van den CCC= verjaardag zijner geboorte, dankbaar toegewijd.

Het Geslacht Hooft
[...] die op zijn Italjaansche [sic] jongelingsreis, katholieke gevoelens kreeg en te Rome in de jaren 1671-73 tot de R.C. Kerk te-rug-keerder, in zonderheid onder den invloed van een vromen en geleerden Amsterdammer, Doktor van de Leuvensche Hoogeschool, den Dominikaan Pater Martinus Harney. --- Te Brussel neemt hij later het ordekleed van St Franciscus aan, en schijnt te Rome overleden te zijn., J.A. Alberdingk Thijm en A.A. Vorsterman van Oyen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1881

Quellen

  1. Het Geslacht Hooft -

Von Großeltern zu Enkelkinder

Persönliche Werkzeuge
Джерельна довідка за населеним пунктом
Andere Sprachen